LST-NET Sp. z o.o.

  • Ul. Literacka 70; 60-461 Poznań
  • E-mail: biuro@lst.pl
  • Tele: +48 61 65 85 444,
  • Faks: +48 61 65 85 440,

Znajdziesz nas tutaj:

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213240, NIP 781-17-50-796, Regon 634600887, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 złotych (wpłacony w całości).