Zrealizowane projekty


POIG 8.2

UDA-POIG.08.02.00-30-039/13-00POIG 8.2

UDA-POIG.08.02.00-30-134/13-00

POIG 6.1

UDA-POIG.06.01.00-30-028/13-00Zapytania Ofertowe


MŚP Poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

- Zapytanie ofertowe | wyświetl / pobierz
[Data zamieszczenia: 22.03.2017r.]

- Formularz oferty | pobierz
[Data zamieszczenia: 22.03.2017r.]

- Oświdczenie o braku powiązań | pobierz
[Data zamieszczenia: 22.03.2017r.]

Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”

- Zapytanie ofertowe + formularz ofertowy | pobierz
[Data zamieszczenia: 10.12.2015r.]